За Нас

Концептот на СМАРТ БИТ е заснован на вградување и интеграција на различни технологии во станбените објекти кои овозможуваат поедноставно обликување на секојдневното живеење со дигитализација и поврзување на сите процеси.

СМАРТ БИТ станбените објекти вклучуваат современи дигитални решенија, голем број на вградени сензори и ефикасна комуникација меѓу уредите со што им обезбедуваат на станарите следење на сите аспекти во нивниот дом и „интелигентни“ повратни информации.

Овие станбени објекти се дизајнирани за паметно, софистицирано, удобно и безбедно живеење.

Х7 - првата паметна зграда која ве носи во иднината ќе биде објект кој архитектонски, градежно и дизајнерски ќе биде висок врв во она што може да го понуди поширокиот регион на инвестиции во сферата на футуристичко домување.

  • Едноставно, целосно управување со уредите во паметниот дом - со единствена мобилна апликација и мануелна контрола
  • Безбедност на домот 24/7
  • Значителна заштеда на електрична и топлинска енергија